Azonnali meglepetések

***************************
 • 20.000 forint értékű...
 • 2 db soron kívüliség
 • 3+1 hétpecsétes titok 
 • 9+1 kőkemény csapda
 • Okmányirodai-KISOKOS 
és még rengeteg...

Facebook

Időpontfoglalás

2024. július
h
k
sz
cs
p
sz
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
27
28

Itt jársz most: főoldal / jognyilatkozat

Jognyilatkozat

Általános Szerződési-, Felhasználási-, Feliratkozási- és Jótállási feltételek


A www.carace.hu üzemeltetője és jogtulajdonosa a:


Carace Autótechnika Kft.

Székhely/Telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 71.

Ügyvezető: Kárász Benjámin Zsolt

Adószám: 10533769-2-13

Számlaszám: OTP 11742111-25337631

Telefonszám/faxszám: +36 23/365-623

Ügyfélszolgálat: info@carace.hu


Kapcsolattartó/bejelentett adatkezelő: Farkasné Kárász Zita

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66099/2013.

Elektronikus elérhetőség: karasz.zita@carace.hu


(továbbiakban: Üzemeltető).


FELHASZNÁLÁSI ÉS JOGI NYILATKOZAT:

Kérlek alaposan olvasd el ezeket a feltételeinket, mert rád nézve kötelezőek, mint a weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó). Az oldalunkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a látogató saját felelősségére történhet.

Ha nem értesz egyet ezekkel a feltételekkel, akkor kérlek ne látogasd az oldalunkat.


A www.carace.hu teljes tartalma, szöveges és grafikus tartalma is, a hírlevél sorozatok, a letölthető tanulmányok, cikkek, egyéb írások és videók szerzői jogvédelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és a Carace Autótechnika Kft. jogtulajdonát képezik.

 

Az oldalon található összes adat és információ kizárólag tájékoztató jellegű, információs és figyelem felkeltési célokat szolgál. A közzétett információk nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő maga tájékozódjon a Carace Kft létezéséről és tevékenységeiről. 


Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, hibákért, amelyek a weboldal használatából, vagy azok használatra képtelen állapotából, meghibásodásából, nem megfelelő működéséből, az adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából keletkeznek vagy más hasonló okból származnak.


A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek/hivatalok weboldalaira. Cégünk nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.


A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy képi átvétele, bármilyen egyéb felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Kárász Zsolt) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Kárász Zsolt) és a forrás (www.carace.hu) kötelezően megjelenítendő.


Mindennemű másolás, a forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás, a tartalmak szerzői jogának megsértése a jogsértő magatartást elkövető számára díjfizetéssel jár. Használati, közzétételi napi díja 25.000 Ft + ÁFA szavanként, melybe a pontatlan idézés is beletartozik. 


A logókon, képeken elhelyezett vízjel engedély nélküli eltávolítása és ezek felhasználása szintén a szerzői jog megsértését jelentik, amely komoly jogi következményeket von maga után. A jogsértésekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló törvény, a polgári jogi törvény, valamint a védjegytörvény, a jelen általános szerződési feltételek és jognyilatkozat, és 
a honlapon található egyéb kikötések vonatkoznak.

Minden egyéb felhasználáshoz Kárász Zsolt kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag az egészben vagy részletekben történő többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás esetét.


A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: keresztnév, e-mail cím, rendszám, műszaki vizsga érvényességi ideje, IP cím, a feliratkozás időpontja. Az adatokat hírlevél, saját, illetve esetekként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk.


Ezen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén Kárász Zsolt az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.


FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK:


A www.carace.hu oldalán indított feliratkozás, regisztrálás, bárminemű ingyenes anyag letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz egyidejűleg hozzájárulsz ahhoz, hogy ettől a weboldaltól elektronikus vagy postai leveleket, SMS-t, MMS-t fogadj, amelyek bizonyos esetekben a Carace Kft.-nek és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.


A nem létező e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozott felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és a hírlevél olvasóink közül.


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:


A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően tároljuk, kezeljük és kizárólag a felhasználó informálására (hírlevelek, ajánlatok) használjuk fel.


A Carace Kft. a személyes adataidat bizalmasan kezeli, harmadik félnek át nem adja, az adataidnak törlését a Carace Kft. nyilvántartásából bármikor kérheted. A regisztráció bármikor megszüntethető a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintva. Az adataid védve vannak, jogosulatlan személyek, adatátviteli berendezések nem férnek hozzá. Adataid módosítását vagy törlését a karasz.zita@carace.hu címre történő igény jelzésével kérheted. A Carace Kft. a nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, esetenként üzleti partnerei hirdetéseinek küldésére.


Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az internetes oldalakra, amelyek a honlapunkról átkattintással érhetők el. 

Adataid kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról megfelelően járunk el.


JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:


A vásárló – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint – az alábbi jogok illetik meg:

a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.


b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.


A Carace Kft. 12 hónap garanciát ad minden általa javított, szervizelt autóra, valamint az általa beszerzett alkatrészekre. A garancia időtartama a teljesítést követő 12 hónap.

Érvényesítés feltételei:

 • az adott alkatrészt a Carace Kft. vásárolta, amelyet számlával (szállítólevéllel) igazol

 • a termék szakműhelyben történő és a járműgyártó előírásainak megfelelő, szakszerű beépítése, amelyet a Carace Kft. munkalapja igazol

 • a terméket rendeltetésszerű, normális utcai és üzemi körülmények között történő használata

 • a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül történő bejelentés


A bejelentést követően a Carace Kft. a meghibásodás tényének és okának feltárása végett bevizsgálja a járművet. Ha a rendelkezésre álló adatok és szakvélemény alátámasztja az igény érvényesítésének jogosságát, a Carace Kft. a meghibásodott terméket saját költségén megjavítja. Ha a javítás nem lehetséges, vagy aránytalan költséget eredményez, a Carace Kft. köteles az árut kicserélni. Ha az igény alaptalan és a bevizsgálást nem a Carace Kft. végezte el, a bevizsgálás költségei a Vásárlót terhelik, valamint, ha a bevizsgálást a Carace Kft. végezte, abban az esetben díjat számíthat fel. 


A garanciális igény nem érvényesíthető a következők bármelyike esetén:

 • az alkatrész nem beazonosítható,

 • az alkatrészekre a gyár/beszállító maga sem vállal garanciát, szavatosságot,

 • a hiba a használat során fellépő természetes kopás, elhasználódás következménye,
 • a károsodás nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza (pl.: versenyzés),

 • ha a meghibásodás oka helytelen, szakszerűtlen kezelés, erőszakos külső behatás okozta rongálódás, közlekedési baleset, elemi kár, egyéb vis maior esetén,


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.


"NINCS TÖBB BÜNTETÉS", kölönben a következő műszaki vizsgádat mi álljuk - garancia feltételei:


A "Nincs több büntetés"- garanciát abban az esetben tudod érvényesíteni, ha a www.carace.hu oldalon történő regisztráció, illetve a Carace Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 71.) telephelyén történő munkafelvétel során pontos e-mail címet és telefonszámot adsz meg. 


Amennyiben ezek az adatok hibás, fals, téves adatok, nem tudjuk vállalni a garanciát. Ha a tévedés, elírás a mi hibánk, akkor természetesen vállaljuk a felelősséget. 


A garancia abban az esetben él, ha a rendőr megbüntetett a lejárt műszaki vizsgád miatt (hozd a csekket vagy a feljelentési papírt) és be tudod bizonyítani, hogy nem kaptál értesítést a vizsga lejáratáról tőlünk, na ebben az esetben nem kell fizetned a műszaki vizsgádért. Nem a büntetésedet fizetjük ki, hanem neked nem kell fizetned a műszaki vizsgádért.  


Az értesítések, üzenetek típusa: e-mail, SMS


Milyen esetekben kapsz értesítést, üzenetet? : műszaki vizsga lejáratáról (3 hónappal, 1 hónappal, 15 nappal, 1 nappal előtte) valamint ünnepnapokon üdvözlő üzenetek. 


SMS értesítést egyetlen egy esetben kapsz, 15 nappal a műszaki vizsgád lejárata előtt. A többi figyelmeztetés, értesítés e-mail üzenetben kerül kiküldésre. SMS értesítést csak magánszemélyek kapnak, e-mail figyelmeztetők pedig cégek és magánszemélyek egyaránt. 


Abban az esetben, ha az értesítéseket követő 2 éven belül (új műszaki vizsgáig) az adatbázisunkban a hozzád kapcsolódó adatoknál aktivitás nem történik, tehát nem készül új munkalap sem műszaki vizsgánál, sem a szervizben, azaz, könyörtelenül elhagytál minket, akkor az adataid deaktiválásra kerülnek, tehát SMS értesítést nem fogsz kapni, csak az e-mail üzenetek kerülnek kiküldésre az általad megadott e-mail címre. Ekkor a "Nincs több büntetés"-garanciát nem tudod érvényesíteni. Mivel az adatbázisunkban szerepelsz, az e-mail üzenetek továbbra is automatikusak, de te írásban a karasz.zita@carace.hu oldalon kérheted a kiküldések, figyelmeztetések, értesítések teljes törlését. 


Ha az autódat a barátod, meghatalmazottad, ismerősöd hozta műszaki vizsgára, szervizbe, akkor az értesítő üzenet arra az e-mail címre kerül kiküldésre, amit az illető megadott. 

Ha a szerelőd hozta az autót, abban az esetben, a szerelő saját online szervizkönyv oldalán szerepel az általa hozott összes autó listája érvényességi idővel. Tiszteletben tartva a szerelők  ügyfél körét, nem írunk be e-mail címet a rendszámokhoz a munkafelvétel során, ezáltal általunk nem kerülnek kiküldésre értesítő üzenetek, tehát ebben az esetben a "Nincs több büntetés"-garancia nem él.


KUPONOKRÓL, AJÁNDÉKUTALVÁNYOKRÓL BŐVEBBEN: 

Cégünk folyamatosan használ médiaeszközöket, amelyekben szezonális ajándékutalványok szerepelhetnek. A honlapon lévő 20.000.- forint értékű kuponhalmaz és a hozzá kapcsolódó ajándékok megszerzése honlapos regisztrációhoz, illetve igénybe vett szolgáltatáshoz kötött.

A 20.000 forint értékű kupon halmazt felhasználhatod a Carace Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 71. telephelyén. Ez a kupon halmaz addig érvényes, amíg el nem fogy. Egy autóhoz egyszer lehet felhasználni minden egyes kupont. A kuponokat különféle szolgáltatásokhoz használhatod fel a szervizbe illetve vizsgához kapcsolódóan. A felhasználásokat nyilván tartjuk, ezért nem fordulhat elő, hogy egy kupont, egy autóhoz többször lehessen felhasználni. Más médiában szereplő utalványokkal, kuponokkal egy időben össze nem lehet vonni. Készpénzre nem lehet váltani. Többször kinyomtatott kupon halmazt nem lehet összevonni. 


A 20.000.- forint értékű kupon halmaz a meglévő ügyfeleknek (nem regisztráltak a honlapon) automatikusan kiküldésre kerülnek e-mail formájában. Abban az esetben, ha munkafelvétel során nem adott, esetleg hibás e-mail címet adott meg, akkor a kuponhalmaz nem kerül kézbesítésre. Postai formában nem áll módunkban kiküldeni ezt a kupon halmazt. Ha szerelő, szerviz vagy egyéb meghatalmazott hozta a járművet hozzánk, abban az esetben sem kerül kiküldésre a kupon halmaz. 


Egyéb médiában (szórólap, újság, kuponfüzet, stb.) megjelenő ajándékutalványoknak, kuponoknak érvényességi ideje van, azokat csak addig lehet felhasználni, utólagosan nem tudjuk elfogadni.  

MEDDIG MEGYÜNK EL?


 • Ingyen: Érd, Tárnok, Százhalombatta, Diósd, 
 • 90 Ft/km: Budapest XXII, XXI, XI, IX, Ercsi, Martonvásár, Pusztazámor, Ráckeresztúr, Sóskút, Törökbálint, Etyek, Páty, Biatorbágy, Budaörs
 • 120 Ft/km: minden más

LEHETÜNK A KEDVENCED?

Carace Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 71. Tel/Fax: 23/365-623  info@carace.hu
Ez a weboldal a Carace Kft. jogtulajdona. Jogtalan felhasználás naponként és tartalmi elemenként 150.000 Ft +ÁFA. Az oldalt folyamatosan figyeljük, a jogsértésekről, másolásokról azonnali értesítést kapunk. Bővebben itt olvashatod el:  jognyilatkozat>>  ,  adatkezelési tájékoztató>>© 2023 Carace Autótechnika Kft., minden jog fenntartva. Impresszum