Műszaki vizsga

Cégünk minden típusú személy- és tehergépkocsi, illetve motorkerékpár műszaki vizsgáztatását gyorsan, hatékonyan és az Ön időbeosztásához alkalmazkodva képes elvégezni. Munkatársaink felkészültsége, a folyamatosan fejlesztett műszerparkunk mellett a Carace Kft.

Rendelkezik mindazon jogosítványokkal, melyek a jogszabályokban előírt műszaki vizsgáztatáshoz szükségesek.
Az időszakos műszaki vizsgáztatás, hasonlóan a környezetvédelmi felülvizsgálathoz, telephelyünkön történik.
Az Önnek is megfelelő előzetes időpontot elektronikus vagy telefonos egyeztetés alapján rögzítjük, így elkerülhető a felesleges várakozás.

Az időszakos műszaki vizsgához szükséges iratok, adatok:

Saját ügyintézés esetén:

 • Személy azonosságot igazoló irat: ez lehet személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély vagy útlevél;
 • A jármű forgalmi engedélye;
 • A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) meglétét igazoló, 30 napnál nem régebbi irat (befizetési bizonylat, számlakivonat, nemzetközi biztosítást igazoló irat)
 • Ha a gépkocsi rendelkezik törzskönyvvel, akkor a törzskönyv;
 • Érvényes környezetvédelmi igazoló lap („zöldkártya”);
 • Ha a jármű üzemben tartása szakhatósági engedélyhez (igazoláshoz) kötött, szakhatósági engedély;
 • A jármű összeépítését, vagy átalakítását követő vizsgálathoz érvényes engedély;
 • Vonóhorog vizsgáztatása esetén a felszerelt vonóhorog műbizonylata.

Meghatalmazotti eljárás esetén: (ekkor a tulajdonos megbízást ad a gépkocsi vizsgáztatására)
A fentiek mellett írásos megbízás, melynek tartalmaznia kell a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy azonosításához szükséges adatokat (név, születési adatok, személyi igazolvány száma, lakcím);

Cégképviseleti eljárás esetén:

 • A fentiek mellett írásos megbízás, melynek tartalmaznia kell a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy azonosításához szükséges adatokat (név, születési adatok, személyi igazolvány száma, lakcím);
 • A cég cégbírósági bejegyzése;
 • Érvényes aláírási címpéldány;